Utbyggnad av Bjurgården

Eva-Lena Blom (JVK)

Ett av mina vallöften är att arbeta för att de äldre i kommunen får bo nära sitt eget hem

 

Motion till Åre kommunfullmäktige

 

UTÖKA ANTALET ÄLDREVÅRDPLATSER PÅ BJURGÅRDEN

 

Det finns ett stort behov och efterfrågan av att få bo nära i sin hembygd, när orken börjar tryta och man vill känna trygghet och närhet till familj och vänner.

Äldreboendet i Hallen erbjuder en fantastisk miljö både ute och inne, men mest inbjudande är ändå mötesplatsen där gamla och unga dagligen möts när skolbarnen äter sin lunch på Bjurgården.

Det är svårt att få en plats på Bjurgården i Hallen på grund av många äldre, men också på grund av få platser på äldreboendet.

 

Jag föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt följande punkter:

 

1. Se över befintlig byggnad och leta lösningar för fler boenden skyndsamt.

 

2. Se över möjligheterna för att bygga ut Bjurgården med fler äldrevårdplatser.

 

3. Bygg klimatsmart, effektivt och tänk framåt inför framtida förändringar, tex att rummen kan nyttjas på flera sätt än enbart äldreboende, sk flexibla bygglösningar.

 

Mårdsund 2015-07-16

Eva-Lena Blom, Centerpartiet Åre

 

 

Uppdaterad 2015-08-06