Upphandlingsstöd

Eva-Lena Blom (JVK)

 

Upphandlingsstöd lokala produkter

 

Krokoms kommun har mycket goda möjligheter att kunna bli en föregångskommun gällande lokal upphandling då vi har kvalitetsproducenter i vår egen kommun.

 

Många andra kommuner har redan kunskaper om offentlig upphandling med vad man skulle kunna kalla "lokal styrning". Tyvärr har inte Krokoms kommun (eller upphandlingskontoret som kommunen nyttjar) detta som en prioritering i upphandlingar och styrdokument idag.

 

Vi, med stöd av Jämtlands Väl, föreslår kommunfullmäktige att initiera och driva ett mindre projekt där det anställs en projektledare som arbetar med förutsättningar/styrning/metoder för lokala upphandlingar. Projektets syfte bör tex vara att skapa mallar och metoder för att kunna köpa in och arbeta med så lokalproducerade "härproducerade" varor som möjligt.

I första hand med ett fokus på mat och om projektets omfattning tillåter även övriga produkter som kommunen köper in.

 

Projektledarens funktion bör vara att skapa rutiner på hur man som tjänsteman och politiker kan göra upphandlingar med speciella specifikationer som främjar just lokalproducerade inköp.

 

Med stöd av Jämtlands Väl

 

Aspås den 17/1 2017

Eva-Lena Blom

Niclas Höglund