Uppföljning motioner

Eva-Lena Blom (JVK)

Motion till Åre kommunfullmäktige

 

Revidering av planen för uppföljning av motioner och medborgarförslag

 

Vi tar många kloka beslut i kommunfullmäktige gällande motioner och medborgarförslag.

 

 

Jag föreslår kommunfullmäktige

 

- att vi reviderar nuvarande plan för uppföljning av motioner och medborgarförslag

- att vi följer upp de beslut som vi tidigare har tagit genom en mer frekvent och kontinuerlig återrapportering från ansvarig tjänsteman/politiker

- att vi vid beslut i kommunfullmäktige och nämnder tydligt klargör när dessa motioner och medborgarförslag skall följas upp samt att frekvensen på uppföljningarna tydligt fastställs.

 

 

Mårdsund 151031

Eva-Lena Blom

Centerpartiet