Skoter i Krokom

Eva-Lena Blom (JVK)

Medborgarförslag: aktualisera och lyft upp snöskoterfrågan i Krokoms kommun

 

 

På Krokom kommuns hemsida kan vi läsa om hur vi kan uppleva det gränslösa landet ”mellan Östersund och Åre … Åk skoter eller skidor – på längden, tur eller utför – endast fantasin sätter gränser för den som vill vara aktiv här. Vill du njuta av lugnet finns här även skoterfria områden, där du kan få vara helt ensam endast med naturen som sällskap.” Krokom slår ett slag för att bland annat vara en snöskotervänlig kommun, med respekt för att andra även har andra intressen av att utforska naturen. Krokom har också historiskt varit känd som en snöskoterkommun.

 

I några av Krokoms byar och samhällen finns idag tillåtna snöskoterleder för att kunna komma från dörr och väldigt nära till service eller dörr till snöskoterkörning, bland annat i Änge, Dvärsätt och Nälden. Detta gäller dock inte Krokoms- och Ås samhälle. Det finns även sedan några år tillbaka ett förbud mot snöskoterkörning inom detaljplanelagt område i samhället Krokom, där det tidigare varit tillåtet att köra skoter ut till skoterled.

 

I Krokoms samhälle finns ett stort önskemål om att kunna nyttja snöskoter från dörr och ut till skoterled, men även till service, utan att för den skull tillåta fri skoterkörning. Man ber om en reglerad snöskoterkörning. Vintern 2014 genomfördes en privat undersökning bland invånarna på Krokoms samhälle nordöstra sida där det bor flera snöskoterburna familjer. 29 fastighetsägare/familjer har skrivit på ett önskemål om att förlägga en skoterled exempelvis längs Brovägen, Aspåsvägen och fram till skoterleden som ligger nära Kraftverket. Se medföljande bilagor där fastighetsägarna skrivit under.

 

I samhällen och även stadsplanerade områden runt om i Sverige kan kommuner ha specifika lokala föreskrifter om terrängfordon där hastighet begränsas till 20 eller 30km/h, samt begränsningar till olika tidpunkter och trafikregler som terrängfordon måste uppfylla. Krokoms kommun som en skoterkommun kan alltså redan idag införa reglerad skotertrafik enligt gällande regler och bör skyndsamt hitta lösningar som passar både den som vill vara skoterburen med reglerad snöskotertrafik och de som önskar skoterförbud.

 

Krokoms kommun skulle exempelvis kunna

- genomföra en medborgardialog i frågan eller ta med frågan i framtida planer för Krokoms tätorter och närliggande områden och därefter införa reglerad snöskoterkörning.

- införa ett tydligt ansvarsområde för snöskoterfrågor i kommunen, exempelvis med en tjänsteman som har, i en del av sin tjänst, ett tydligt uppdrag att hantera dessa frågor.

-tillåta snöskotertrafik, naturligtvis reglerad, på försök i samhället Krokom.

 

Det finns knappt 3700 registrerade skotrar i Krokoms kommun* och därtill ska man även ha i beaktning att Krokoms kommun har många tillresta med skoter. Många företag i kommunen har en betydlig inkomstkälla som är beroende av snöskoter. *Krokoms Skoterallians, som representerar 12 skoterklubbar i kommunen och 150 mil skoterleder

 

 

Jag föreslår kommunfullmäktige att:

- aktualisera skoterfrågan i kommunen i samarbete med Krokoms Skoterallians.

Exempelvis i kommande detaljplanearbeten eller på annat sätt försöka tillgodose många av kommunmedborgarnas önskemål om en skotervänlig kommun, bland annat genom en reglerad snöskoterkörning i tätort.

 

Eva-Lena Blom, Jämtlands Väl Krokom, den 17 oktober 2016

 

 

Bilagor offentliggörs inte här utan distrubueras till kommunen då de innehåller namnunderskrifter och fastighetsbeteckningar.