Satsa på cykelsport

Eva-Lena Blom (JVK)

Motion till Åre kommunfullmäktige

 

 

Utveckla och/eller samordna satsningar på cykelsporten i Åre kommun

 

Sista åren har Åre kommun och näringslivet satsat (och satsar) på att utveckla sommarturismen, vilket jag anser är i helt rätt riktning för att låta vår kommun blomstra året runt. Cykelsporten är en av satsningarna som gett synligt resultat i backarna i Åre, bland annat. Åre är idag en av de största i Skandinavien inom downhillcykling.

 

Många barn, ungdomar och vuxna i kommunen är intresserade och hängivna cykelsporten. Många av våra potentiella sommargäster likaså. Detta märker vi på flera orter runtom i kommunen där cykelbanor mm flitigt byggs av både företagare och ideella krafter.

 

I Norge pågår just nu en stor satsning där Trysil kommun och näringsliv satsar många miljoner på utbyggnad av så kallad stigcykling där enskilda och familjer kan åka lift med cykeln och sedan med hjälp av kartor i mobiltelefonen cykla olika stigar av varierande svårighetsgrader; de bygger ut ett nätverk av grus- och traktorvägar som passar cyklingen perfekt.

 

Trysil har satt seg som mål å bli Skandinavias største stisykkeldestinasjon gjennom stisykkelprosjektet Trysil Bike Arena, som startet i 2014.

 

Destinasjon Trysil og samarbeidende aktører har utviklet en masterplan for stisykling i Trysil. Prosjektet har fått navnet Trysil Bike Arena. Planen er utarbeidet i samarbeid med franske Bike Solutions, et av de ledende konsulentselskapene innen stisykling i Europa. Utviklingen av stisykkeltilbudet vil bli fyrtårnet og reiseanledningen Trysil har manglet om sommeren og høsten.

 

Totalt skisserer masterplanen en mulig utbygging med en kostnadsramme på 25 millioner kroner, men dette er avhengig av at mange aktører støtter prosjektet med midler. Satsningen vil kunne gi 50-100 000 nye kommersielle gjestedøgn, som gir effekter i form av omsetning på 40-80 millioner kroner og 40-80 nye årsverk.

 

Kan Åre kommun influeras av Trysil och hitta satsningar som påminner om Trysil Bike Arena? Förslagsvis där vi redan idag har utbyggda liftsystem och satsningar på cykelsport. Till exempel i Huså, Bydalen, Vålådalen, Storlien och/eller Åre/Duved där sådana satsningar kan komplettera och utveckla dessa områden för att kunna erbjuda ännu mer åretruntverksamhet.

 

En satsning på cykelsporten har visat sig generera fler gästnätter, fler arbetstillfällen och viktigast av allt ett större och bredare utbud till våra invånare och gäster.

 

 

Jag föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt en eller flera av följande punkter:

 

1. Bilda en arbetsgrupp (exempelvis representanter från kommun, förening och näringsliv) som åker till Trysil, eller liknande orter, som har satsat på cykelsporten framgångsrikt för att få inspiration och ta lärdom av hur de har gått tillväga i sin satsning.

 

2. Söka projektmedel till en liknande satsning.

 

3. Kommunen ser över och sammanställer vilka arbetsgrupper, satsningar, eller liknande som pågår, inom cykelsporten i kommunen och ser över möjligheten att bidra med tid och/eller pengar för att utveckla cykelsporten ytterligare i kommunen, men även hjälpa till att marknadsföra all cykelsport i HELA kommunen.

 

 

Eva-Lena Blom

Centerpartiet i Åre

 

Mårdsund den 13 augusti 2015

 

 

 

Länkar:

http://www.trysil.no/…/trysil…/fakta-om-stisykkelprosjektet/

 

http://bikingare.com

 

 

 

 

Uppdaterad 150813