Säker överfart Aspås Krokom

Eva-Lena Blom (JVK)

Medborgarförslag till Krokoms kommunfullmäktige

 

SÄKER CYKEL- OCH GÅNGÖVERFART mellan Aspås och Krokom

 

Aspås socken ligger strax norr om centrala Krokom och där bor ca 900 personer. Området mellan Aspås och Krokom nyttjas frekvent av både cykel- och gångtrafikanter.

 

Jag önskar en säker cykel- och gångöverfart mellan Aspås och Krokom.

 

Det finns en enskild väg, Nygårdsvägen, som löper från Aspås till Krokom och korsar väg 339 och benämns sedan Aspåsvägen in i Krokom. Väg 339 är tungt trafikerad och överfarten är ej säker för cykel- och gångtrafikanter.

 

Både Aspåsbor och Krokomsbor cyklar och promenerar frekvent längs med och korsar väg 339, ofta vid denna överfart.

 

En säkrare överfart skulle kunna vara bättre skyltning, sänkt hastighet, trafikljus eller andra lämpliga alternativ.

 

Mitt förslag till Krokoms kommunfullmäktige är:

 

- att kommunen ser över möjligheterna att arbeta för en säker överfart, vid Aspåsvägen/Nygårdsvägen, i samarbete med Vägverket.

 

 

Eva-Lena Blom

Aspås den 3/8 2016

 

Bilaga 1: kartor över omnämnt område.

 

Bilaga 2: fotocollage över aktuell trafiksituation.

 

Kommentar:

Vid fotosessionen (se bilaga 2) som varade i några få minuter passerade två bussar, en långtradare och åtta personbilar. Möjligheter att ta sig över vägen på säkert sätt påverkas såklart av den tunga trafiken, men även andra faktorer påverkar trafiksituationen exempelvis ljus, väderlek och hastighet.

 

Östersundsposten 160804