Plan för förskollärarbrist

Eva-Lena Blom (JVK)

Har Krokom en plan?

 

Ställer frågan till Karin Wallén, (C) ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Krokom.

 

Förskollärarbrist är ett faktum och med högre krav och konkurrens från andra utförare (kommunala och privata) kan förskollärarbristen bli ett mycket stort problem i Krokoms kommun om kommunen inte har en plan. Nu när vi är förärade med en förskollärarutbildning på Mittuniversitetet i Östersund, så undrar vi i Jämtlands Väl hur Krokom tänker dra nytta av denna satsning och om ni i majoriteten tänker planera (kanske utöka, förändra eller stötta verksamheterna) för att exempelvis den obehöriga personalen ska kunna tillgodogöra sig utbildningen?

 

Nu när utbildningsplatserna hamnar närmare; tänker ni satsa på den personal som redan arbetar hos kommunen idag?

 

Vi i Jämtlands Väl är ute efter att höra om det kommer att upprättas en långsiktig plan eller om ni har lösningar för att exempelvis underlätta studier kombinerade med arbete och/eller möjligtvis betald kurslitteratur.

 

Kommer Krokoms kommun att antingen upprätta en plan eller försöka hitta smarta lösningar för att tillgodose behovet av förskollärare?

Eva-Lena Blom, Aspås

Jämtlands Väl, Krokom

 

 

Debattartiklar

 

Länstidningen 170120

Länstidningen 170126 (repris initierat av LT)