Nybyggnationer för ungdomar i Aspås

Eva-Lena Blom (JVK)

 

Nybyggnationer för ungdomar i Aspås

 

I dagens bostadsbrist i Krokoms kommun så har vi, med stöd av Jämtlands Väl, ett förslag på boenden för unga. Vi föreslår byggnation på kommunal mark i Aspås på tomten ”Panget”. Där skulle det kunna rymmas exempelvis sex mindre bostäder, där kommunalt vatten och avlopp redan finns förberett, då tomten tidigare varit bebyggd med ett pensionärshem som revs för ca 20 år sedan. Idag är tomten en outnyttjad resurs.

 

Ett antal boenden för unga skulle möjliggöra inflyttning i Aspås, som är en populär ort där lediga hus och lägenheter har en rykande åtgång. Förslagsvis skulle dessa mindre bostäder kunna passa kommunens ungdomar i första hand, men även äldre som vill flytta ut från sina gårdar eller hus till ett enklare boende i sin hembygd.

 

För att förenkla den långa byggprocessen så skulle man med fördel kunna använda liktypiga sk. attefallshus eller liknande byggnationer i mindre storlek.

 

Jämtlands Väl har gjort en enklare undersökning bland ungdomar i Aspås och de skulle gärna kunna bosätta sig på ”hemmaplan” med en sådan här lösning.

 

 

Vi föreslår kommunfullmäktige att initiera en projektering, som kan leda till byggnation på ”Panget” i Aspås.

 

Aspås den 1 februari 2017

 

 

Niclas Höglund

Eva-Lena Blom