Miljön

Eva-Lena Blom (JVK)

 

Ett hållbart val

 

 

Mina inlägg i debatten kring miljö och hållbarhet:

 

-Medborgarförslag Giftfri vardag

-Debattartikel Giftfri vardag

-Den dagliga cocktailen av gifter

-C värnar om miljön

-Östersundsposten uppmärksammar mitt medborgarförslag om en giftfri vardag

-Tidningen 321an skriver om mitt medborgarförslag om en giftfri vardag

 

 

 

 

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

 

 

En långsiktigt hållbar politik på alla områden

Centerpartiet arbetar för långsiktig hållbarhet på alla politiska nivåer där vi är verksamma; i kommuner, landsting och regioner, riksdag och regering, inom EU och på global nivå.

 

En långsiktigt hållbar ekonomi

De senaste årens klimat- och skuldkriser visar på vikten av en långsiktigt hållbar ekonomi. Trots goda statsfinanser, ökat arbetsutbud och minskat bidragsberoende, står Sverige inför stora kvarvarande strukturproblem. Den stora frågan handlar om jobben och utanförskapet.

Förnyelsen i näringslivet är alltför svag. Sverige har för få växande medelstora företag. De höga

murarna på den svenska arbetsmarknaden stänger ute framför allt många ungdomar och

utlandsfödda. Det finns stort behov av att frigöra en positiv dynamik mellan företag och enskilda människor för att fler ska kunna öka sin trygghet och frihet genom att ha ett arbete.

En långsiktigt hållbar välfärd

Stora insatser behövs för att säkerställa en långsiktigt hållbar välfärd. Det svenska välfärdssystemet är omfattande, men samtidigt finns det stora luckor. Äldre som inte får bestämma själv i äldreomsorgen, alltfler barn och ungdomar med psykisk ohälsa och missbrukare och hemlösa som står utanför samhällsgemenskapen. Det behövs en politisk kraft som konsekvent arbetar för alla människors rätt till grundtrygghet, hälsa och välbefinnande, och som ser mångfald och valfrihet som möjlighet, inte som hinder, för ökad kvalitet i vård och omsorg.

 

En långsiktigt hållbar miljöpolitik

Både världen och Sverige har ett skriande behov av en långsiktigt hållbar miljöpolitik.

Utan kraftfulla insatser kommer utsläppen av klimatgaser att öka på ett ohållbart sätt.

Lösningen på klimatfrågorna finns inte hos centralplanerare i Stockholm, Bryssel eller i New

York. Den finns bland miljontals entreprenörer som i samspel med politiken kan uppfinna

miljontals steg på vägen till hållbarhet. Miljöproblemen beror i hög grad på avsaknad av ägande, marknad och priser för resurser och miljökonsekvenser.

En långsiktigt hållbar regional utveckling

I Sverige finns stora hot mot en långsiktigt hållbar regional utveckling. Urbaniseringen är en stark global kraft, och i Sverige fortsätter avfolkningen av många bygder utanför storstadsområdena. Tillväxt i hela landet skapas inte genom gammaldags bidragspolitik. Istället gäller det att bygga ut en god infrastruktur i form av järnvägar, vägar och bredband, och om att skapa goda möjligheter för växande företag, jobb och service i hela Sverige.

 

Ursprungskällan ger mer information!