Mer rörelse och idrott i skolan

Eva-Lena Blom (JVK)

Mer rörelse/idrott på Krokoms kommuns skolenheter !!

 

Rörelse och i synnerhet idrott kan hjälpa våra elever i kommunen att må bättre och höja sina betyg, samt öka närvaron i skolan.

 

I Karlstad har de provat med att erbjuda daglig rörelse/idrott för årskurs 9 vilket resulterade i höjda betyg och sedermera beslutades det om att utöka projektet till att omfatta årskurs 7.

 

"Från och med höstterminen får alla elever i klass 7 på Norrstrandsskolan i Karlstad gympa varje dag på skolschemat. Idén testas sedan förra höstterminen på en niondeklass på skolan med mycket goda resultat."

 

Liknande satsningar och projekt har genomförts och genomförs även idag i några av kommunens skolenheter. Finns goda exempel både från Ås och Aspås, för att nämna några lokala skolenheter, som har haft och har mycket rörelse och idrott. Många gånger, som jag uppfattar det, grundar sig sådana satsningar på personalens engagemang och initiativ. Min förhoppning är att det istället ska vara en tydlig viljeinriktning från kommunens politiker att alla elever i kommunen ska få förutsättningar för att må bättre och få högre betyg med mer rörelse i skolan än vad den lagstadgade timplanen styr.

 

Vid Nyhedens föräldramöte den 15/3 2017 redogjorde rektor och elevhälsoteam att eleverna på högstadiet hade mycket stor frånvaro, 20-30%. På en direkt fråga så svarade rektorn att detta inte var ett enskilt problem för just den skolan utan ett allmänt problem.

 

Karlstad fick ökade betyg, men också ökad närvaro på grund av sin satsning. Det är viktigt att vara frisk och välmående och därigenom orka prestera bättre. När frånvaron i högstadiet är så hög som exempelvis upp mot 20-30% så behöver inte bara föräldrar arbeta hårdare för att skicka iväg sina barn till skolan utan kommunen måste också agera och förebygga.

 

Jag har föreslagit Krokoms kommunfullmäktige att

 

- initiera en satsning på mer rörelse/idrott under skoltid med syfte att öka elevers välmående och som en effekt av detta ska eleverna kunna tillgodogöra sig undervisningen bättre och nå högre betyg.

 

Initialt skulle en utökning av rörelse/idrott kunna ske på en eller flera skolenheter i kommunen för att därefter utvärdera utfallet. Om utfallet är positivt besluta om en ökning av rörelse/idrott än det lagstadgade antalet timmar på samtliga skolenheter i kommunen.

 

Fler citat:

 

"Svenska skolelever har jämfört med elever i andra europeiska länder förhållandevis lite idrott i skolan. I snitt 56 timmar per läsår, alltså mellan en och två lektioner i veckan. Franska elever har nästan dubbelt så mycket. Men nu ska eleverna på Norrstrandsskolan få mest gympa i hela Europa."

 

"Tanken är att alla elever på skolan om några år ska ha pulshöjande gympa varje dag. Två pass i veckan på 50 minuter och tre på 30 minuter. Totalt 113 timmar på ett läsår istället för de obligatoriska 56."

 

Länk:

 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/har-ar-skolan-som-ska-sla-europarekord-i-gympa

 

 

Eva-Lena Blom, Aspås den 17/3 -17