Mer lokalproducerad mat

Eva-Lena Blom (JVK)

Medborgarförslag maten i våra verksamheter

 

I Krokoms kommun finns stora möjligheter att producera flera och mer lokalproducerade matprodukter. Det kan vara allt från grönsaker och frukt till kött. Om kommunen höjer sina interna målsättningar med mer lokalproducerad mat så kommer inte bara våra medborgare få ett bättre sunt och kvalitativt utbud på tallriken utan våra lokala matproducenter kommer kanske att kunna växla upp sin produktion och i det långa loppet, till exempel kunna leva fullt ut på sin verksamhet, troligen kunna anställa fler i sitt företag och vi medborgare i kommunen får behålla de öppna landskapen.

 

Detta arbete skulle, exempelvis, kunna genomföras genom att

- höja målen för svenskt kött till 100%

- fastställa vad lokalproducerat/närproducerat innebär och sedan sätta mål för lokalproducerade/närproducerade matprodukter

- se över andra kloka långsiktiga certifieringar och märkningar inom matproduktion som kan vara framåtsträvande för en god kvalité både för produkt och miljö

- utöka matpengen i kommunens verksamheter för att initialt kunna genomföra satsningen på mer kvalitativa produkter som lokalproducerade och närproducerade produkter troligen innebär utifrån flera olika parametrar

- utöka möjligheter för personal att baka mer eget bröd, sylta mer egen sylt, etcetera, än vad som görs idag

- bjuda in lokala matproducenter och intresserade matkreatörer och medborgare till framtidsspaning gällande mer lokal-/närproducerad mat i kommunens verksamheter

- förenkla ytterligare i upphandlingar så att (även små) lokala producenter får ökade möjligheter att lämna anbud till tex mindre/enstaka verksamheter

 

 

Jag föreslår kommunfullmäktige att i matpolicyn för sina verksamheter

 

- arbeta långsiktigt och aktivt för att i större utsträckning servera en sund, kvalitativ, näringsrik och lokalt producerad/närproducerad mat, i samtliga kommunens verksamheter.

- öka befintliga (alternativt sätta helt nya) målsättningar gällande exempelvis svenskt kött, KRAV, ekologiska produkter, lokalt-/närproducerad mat och andra kloka långsiktiga framåtsträvande certifieringar och märkningar på matprodukter som serveras inom kommunens verksamheter.

 

Eva-Lena Blom

Aspås den 27/9 2016