Livskvalité för äldre

Eva-Lena Blom (JVK)

Motion till Åre kommunfullmäktige

 

FÖRBÄTTRA LIVSKVALITÉN FÖR DE ÄLDRE - genom att erbjuda gratis boende för myndiga elever på äldreboenden i Åre kommun.

 

I dag fyller min pappa 79år. Han bor fortfarande hemma på gården tillsammans med min mamma. Om några år kanske de behöver flytta till ett äldreboende? Med detta i tanken känner jag mig nyfiken på andra lösningar på hur vi tar hand om våra äldre i kommunen.

Jag snubblade över en artikel från Nederländerna där studenter får bo gratis på ett äldreboende. I Nederländerna har de inlett ett projekt för att minska de negativa effekterna med att bli gammal.

Då unga människor har positivt inflytande på äldres livskvalité så får ett mindre antal studenter bo gratis i små rum i utbyte mot 30 timmars sällskap i månaden. De 30 timmarna kan vara att fira födelsedagar, gå på promenader, titta på TV eller hålla handen när någon blir sjuk.

I Järpen finns idag ett äldreboende med tomma platser och ett behov av att erbjuda långväga gymnasieelever boende. Kan man sammankoppla de äldres behov med gymnasieelevernas?

Ett mixat boende skulle innebära gemenskap och en ökad livskvalité för både gammal och ung.

Eleven som bor långt hemifrån får en axel att luta sig emot och både eleven och den äldre får nya intryck och sällskap när inte släkt och vänner finns nära eller hinner med.

Eleven får känna sig behövd och den äldre en ökad möjlighet till rörlighet.

Det finns säkerligen mycket att vinna på ett mixat boende. Jag tycker att vi i Åre kommun ska inspireras och starta ett liknande projekt?

 

Jag föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt följande punkter:

 

1. Undersöka möjligheten att söka ett projekt för initiativet att låta ett fåtal myndiga elever bo gratis på ett äldreboende i kommunen, förslagsvis Notvallen.

 

2. Undersöka möjligheten att avvara två rum, förslagsvis Notvallen, från läsåret 2016-2017, till projektet.

 

Mårdsund 150731

Eva-Lena Blom, Centerpartiet i Åre

 

Källor:

Artikel april 2015, PBS (Public Broadcasting Service).

http://www.pbs.org/…/dutch-retirement-home-offers-rent-fre…/

Rapport 2012, Social isolation, loneliness, and all-cause mortality in older men and women.

http://m.pnas.org/content/110/15/5797.full