Kontanthantering upphandling

Eva-Lena Blom (JVK)

Motion till Åre kommunfullmäktige

 

Motion ang. upphandling av bank

Vid tidigare upphandling av bank i Åre kommun, så har kommunen varit vaksam på att välja en bank som bland annat kan tillgodose kommunens behov av att kunna lösa kontanthanteringen. Exempelvis så kan det vara viktigt för kommunen att kunna lämna kontanter i vår centralort Järpen och möjligtvis även i Åre.

Vid förra upphandlingen valdes, delvis på grund av dessa parametrar, en bank före en annan. Banken som kommunen valde ordnade en lösning som fungerar för kommunens verksamheter även i kontanthanteringsfrågan.

Det är svårt som kommun att i en upphandling påverka bankerna i kommunen utifrån medborgarnas (den enskilde, föreningar, samt företag) önskemål i kontanthanteringsfrågan, men naturligtvis kan kommunens agerande i sin upphandling påverka bankerna i den mån att även medborgarna får ökade möjligheter att kunna lämna kontanter, åtminstone i de större orterna i kommunen.

Jag yrkar:

att kommunfullmäktige inför byte av bank, till sommaren 2017, fortsätter att påverka bankens kontanthantering i kommunen och att vi ställer vissa krav på detta i vår upphandling av bank.

Mårdsund 160113

Eva-Lena Blom (C)