Giftifri kommun

Eva-Lena Blom (JVK)

Motion till Åre kommunfullmäktige

 

Vi ska sträva mot att vara en giftfri och miljövänlig kommun

 

Giftfri vardag i skola och förskola i Åre kommun beslutades enhälligt våren 2014 i och med ett medborgarförslag som jag hade lämnat in till kommunfullmäktige.

Rättvisemärkt, närodlat, solceller på taken och miljöcertifieringar är andra viktiga motioner, medborgarförslag och instrument som vi har antagit i kommunfullmäktige.

Inom flera områden är vi föregångare för andra kommuner i vårt miljöarbete, inom andra områden skulle vi behöva inspireras.

 

Jag föreslår kommunfullmäktige att

- ta fram en övergripande plan för att bli en miljövänlig och giftfri kommun.

 

Exempelvis genom att

- vi rensar bort giftigt material i våra verksamheter.

- vi bygger hållbart och långsiktigt, samtidigt som vi ställer om nuvarande byggnader mot att bli miljöcertifierade.

- vi samlar alla miljörelaterade, antagna och kommande, motioner och medborgarförslag i en och samma plan.

- planen ska årligen följas upp för att säkerställa kvalitén och att måluppfyllelsen efterlevs.

Mårdsund

 

31/10 2015

Eva-Lena Blom

Centerpartiet