GC-Väg Aspås Krokom

Eva-Lena Blom (JVK)

Medborgarförslag till Krokoms kommunfullmäktige

 

SÄKER GÅNG- OCH CYKELVÄG mellan Aspåsbygden och Krokom

 

Aspåsbygden ligger strax norr om centrala Krokom och där bor ca 900 personer. Området mellan Aspåsbygden och Krokom nyttjas frekvent av både gång- och cykeltrafikanter från både Aspåsbygden och Krokom.

 

Jag önskar en säker gång- och cykelväg mellan Aspåsbygden och Krokom.

 

Väg 339 är tungt trafikerad och vägen är ej säker för gång- och cykeltrafikanter, den har dessutom tre korsningar mellan Krokom och Aspåsbygden som är farliga exempelvis på grund av dålig sikt, hög hastighet och den mängd av människor som rör sig i den hårt trafikerade omgivningen.

 

En säkrare gång- och cykelväg skulle kunna vara en cykelväg från exempelvis Krokomsrondellen där väg 340 från Offerdalsbygden ansluter upp till korsningen med Aspås/Aspåsnäset. En sträcka på ca 4-5km (se bilaga 1 där vägsträckan är utmarkerad med rött).

 

Mitt förslag till Krokoms kommunfullmäktige är:

 

- att kommunen ser över möjligheterna att arbeta för en säker gång- och cykelväg (i delar eller helhet) mellan Aspåsbygden och Krokom, i samarbete med Vägverket.

 

 

Eva-Lena Blom

Aspås den 4/8 2016

 

 

Bilaga 1: karta över omnämnd vägsträcka.

 

 

 

Östersundsposten 160813

Eva-Lena vill ha en gång och cykelväg