E-Legitimation

Eva-Lena Blom (JVK)

Medborgarförslag E-Legitimation

 

Se över möjligheterna att använda e-legitimation inom kommunens verksamheter i större utsträckning och mer användarvänligt än i dag.

 

Idag används e-legitimation (även kallat BankID) i allt större utsträckning. Ansökningar till Jordbruksverket, inlämnande av moms- och arbetsgivaravgifter till Skatteverket, anmälan till försäkringskassan, när man startar nytt aktiebolag på internet, bankärenden, fylla på refillkort i mobiltelefonen, etc.

 

E-legitimation inom kommunen skulle kunna användas vid exempelvis

- inlämnande av medborgarförslag och motioner.

- ansökningshandlingar.

- justering av kommunfullmäktiges- eller nämndsprotokoll.

- inom skolan, för att ta del av underlag inför utvecklingssamtal.

 

E-legitimation skulle kunna användas för att spara resor, tid och eventuella övriga kostnader för kommunens tjänstemän, politiker och i synnerhet kommunens medborgare.

 

Jag föreslår till kommunfullmäktige att

- se över möjligheterna med E-legitimation i kommunens samtliga verksamheter för att kunna förenkla och i längden minska på kostnader.

 

Aspås den 16/9 2016

Eva-Lena Blom