Digitala tavlor

Eva-Lena Blom (JVK)

Motion till Åre kommunfullmäktige

 

Min syster Anna-Lisa Hoflén tipsade mig om att lämna in en motion om digitala tavlor.

 

Digitala informations-/välkomsttavlor

med stöd av solceller och/eller inkoppling på befintligt bredband bör införas.

 

Vid infarten till kommunerna har vi fina välkomstskyltar som är säsongsbetonade. Ett införande av digitala informations-/välkomsttavlor skulle ge utökade möjligheter att informera/marknadsföra om Åre kommun och evenemang som händer i hela kommunen.

 

Tavlorna skulle också kunna användas av statliga instanser för viktig samhällsinformation, tex från Länsstyrelsen, Plisen, Vägverket, etc. De kriterier som ska uppfyllas för att platsa på tavlorna bör vara av ett brett allmänintresse, reseanledningar till kommunen och större publika evenemang till exempel Västgårds Game Fair i Kall, World Cup-tävlingar i Åre eller fjällmaraton i Bydalen.

 

En direkt koppling till Instagram och #årekommun och/eller annan hashtag/fyrkant (#) ger kommuninvånarna och besökare en möjlighet att bidra till att visa Åre kommun från sin bästa sida. Dessa bilder kan då med en enkel programmering cirkulera i ett flöde på tavlan.

 

Jag föreslår kommunfullmäktige

 

- att undersöka kostnader för att införa digitala skyltar, förslagsvis längs väg E14 i Mattmar och Storlien och längs väg 321 i Månsåsen och att därefter eventuellt besluta om införande av digitala informations-/välkomsttavlor.

 

Eva-Lena Blom, Centerpartiet

150913

 

Kommentar: Värnamo kommun beslutade 2013 att införa digitala informationstavlor längs med E4an. Det använde sig av samma fundament som de gamla skyltarna stod på. Deras informationstavlor var i storleken ca 6x4m och uppskattad kostnad var då 700-800 000 SEK/skylt.