Det digitala kontoret

Eva-Lena Blom (JVK)

 

Det digitala kontoret i Krokoms kommun

 

Nu när kommunen erbjuder bredband så föreslår vi att kommunen, under en försöksperiod, satsar på vad vi kallar ”det digitala kontoret i Krokoms kommun”.

 

Dessa öppna kontor skulle exempelvis kunna vara placerade i Änge och Föllinge på de lokala servicekontoren.

 

Tanken med detta förslag är att kunna erbjuda en decentralisering av det trångbodda kommunkontoret i Krokom och skapa en positiv utveckling för HELA kommunen genom att ge medborgarna närhet till kommunens servicefunktioner och medarbetaren närhet till sin arbetsplats.

 

Det digitala kontoret ska vara i en miljö där medarbetaren har sällskap av medarbetare i lokalen, men även via länk med sina avdelningskollegor. Genom att utlokalisera fler servicetjänster visar kommunen att hela kommunens resurser kan tas till vara och kommunen blir en attraktiv arbetsgivare.

 

Det finns många fördelar med digitala kontor och det är önskvärt att kommunen går i bräschen för en digital utveckling.

 

Förslag på att det digitala kontoret erbjuder exempelvis webbkamera och skärm på det lokala servicekontoret, men även att tillhörande avdelningskontor på kommunhuset har en webbkamera och skärm uppsatt så att man alltid känner samhörighet med sina arbetskollegor inom samma område och snabbt kan kommunicera i specifika frågor.

 

Servicekontoret i Änge skulle exempelvis kunna bestå av medarbetare från olika avdelningar: byggingenjörer, socialsekreterare och administratörer, för att nämna några exempel. Naturligtvis skulle dessa medarbetare vara de som bor i närheten av servicekontoren. Det blir då en besparing för den enskilde medarbetaren, men även för miljön då bilresorna kan i vissa fall helt uteslutas och i andra fall avsevärt förkortas.

 

Naturligtvis skulle det digitala kontoret ge en bättre service för medborgaren i Krokoms kommun. Medborgaren får närmare till vissa servicefunktioner.

 

Med stöd av Jämtlands Väl Krokom föreslår vi Krokoms kommunfullmäktige att

- initiera ett försök med digitala kontor i Krokoms kommun och genom detta nyttja bredbandssatsningen i skarpt läge.

 

Aspås den 16 februari 2017

Eva-Lena Blom och Niclas Höglund