Säkra skolvägar

Eva-Lena Blom (JVK)

Knäpp på näsan till Krokoms kommun i skolskjutsfrågan

 

Hur tänker Krokoms ledande politiker kring skolskjutsfrågan? Krokoms kommun brukar sägas ha flest barn per invånare norr om Knivsta. För att fortsätta slå sig för bröstet i frågan så måste Krokoms politiker anstränga sig mer för att familjerna ska uppleva kommunen som attraktiv.

 

I höstas fick en elevs nekade skolskjuts media på sig. Familjen hade överklagat kommunens beslut och fastän skolan skulle starta hade de inte fått svar på om deras barn skulle få skolskjuts eller ej. Kommunens försenade svar har säkerligen goda anledningar som inte går att påverka med kort varsel, men kommunens sätt att avgöra om barn får skolskjuts eller ej är häpnadsväckande.

 

Vi i Jämtlands Väl har liksom framträdande politiker i barn – och utbildningsnämnden också besökt familjen i fråga och sett skolvägen där kommunen nekar eleven skolskjuts.

 

Vi ser det som eleven, familjen och enligt familjen även skolskjuts-entreprenören ser: skolvägen är inte lämplig att gå under vintertid. Trots detta väljer kommunens politiker att bortse från verkligheten. Häromveckan gav Förvaltningsrätten eleven i Krokoms kommun rätt till skolskjuts vintertid och därmed smäll på fingrarna till barn- och utbildningsnämndens beslut. Med all rätt tycker vi i Jämtlands Väl.

 

För att kunna bo på landsbygd och känna sig säker som barn och förälder så måste politikerna ha öppna sinnen för att se vardagsproblemen för medborgarna, inte stirra sig blind på förordningar och reglementen. Om Krokoms kommun ska locka ännu fler barnfamiljer att söka sig till Krokoms kommun och i synnerhet ut på landsbygden så måste skolskjutsreglementet ses över och öppnas upp för kloka lösningar för våra barns säkerhet.

 

Vi i Jämtlands Väl vill se över skolskjutsreglementet och kommer att arbeta för att våra barn i kommunen ska ha säkra skolvägar. Jämtlands Väl: För en ny politik i Krokoms kommun.

 

 

den 17 december 2016

 

Eva-Lena Blom, Aspås

Vice Ordförande

I det nya lokala partiet Jämtlands Väl Krokom