Lokal mat är inte dyr

Eva-Lena Blom (JVK)

Det är falskt att lokal mat är dyr

 

Härproduktion i offentlig sektor gynnar våra lokala företagare och våra lokala förutsättningar. Jämtlands Väl kommer att fortsätta att kämpa för härproduktion som ger en tre-effekt. Kvalité (vi vet vad vi får), ökad härproduktion (tryggare företagande) och ökade skatteintäkter (fler jobb: fler invånare). De som säger att lokal mat är dyr slänger sig med alternativa fakta. Det som faktiskt är dyrt är tomma hus, ladugårdar och igenväxta marker.

 

Jämtlands Väl uppmanar länets politiker att tänka härproduktion när det gäller offentlig upphandling, utveckling och långsiktighet. Vi arbetar för en ny politik.

 

Eva-Lena Blom, Aspås

Jämtlands Väl, Krokom

 

Länstidningen 170214