Härproducerat

Eva-Lena Blom (JVK)

Debatt

 

 

 

När ska Krokom börja skryta med "härproducerad" mat?

 

Krokoms kommun har ca 13% som arbetar direkt med gröna näringen och nästan var femte indirekt.

Många av dessa gröna näringar är producenter/företagare inom kött, mjölk, ägg, grönsaker, mm.

Flera andra kommuner springer ifrån Krokom när det gäller lokalproducerade råvaror i de kommunala köken.

 

Jag såg möjligheten redan 2012 för kommuner att arbeta närmare Torsta AB i frågan. Torsta ett naturbruksgymnasium som arrenderar och hyr av Krokoms kommun. Ett gymnasium som Krokom indirekt genom Jämtlands Gymnasieförbund är delägare i. Där fanns och finns chansen att arbeta kreativt för att kunna testa på att faktiskt kringgå/lösa några av de stelbenta tröga regelsystemen som lagen om offentlig upphandling kan innebära för paragrafryttare eller för dem som är okunniga om förhållandet mellan lagen och lokalproducentens möjligheter att svara på anbud.

 

Torsta AB har försökt att hitta kreativa lösningar för att öka omsättningar för producenter i länet och har även visat vägen genom exempelvis möjligheter att kunna hyra får och därigenom får kunden kött, ull, mm. Kan Krokoms kommun hyra/äga kor på liknande sätt? Den frågan borde ha utretts och genomförts för länge sedan. Torsta AB kanske kan hjälpa er?

 

Härjedalen är ett lysande exempel där man arbetat politiskt för att främja lokalproducenter. Härjedalen kanske förstår allvaret då antalet producenter inte direkt utvecklas i rätt riktning. Härjedalen har invånare som engagerar sig på flera sätt för att stötta bönderna. Det kommer att visa sig positivt för Härjedalen, det är jag övertygad om. Krokom kan och behöver kanske inte kopiera Härjedalen rakt av, men det finns möjligheter. Kan de så kan vi!

 

När ska Krokom ta sig i kragen och börja ta ansvar på riktigt för sina producenter? Att ta ansvar för sin ekonomi är inte motsägelsefullt när det gäller lokalproducerad mat. Idag finns det inte ens målsättningar för lokalproducerat.

 

Jag har lämnat öppet mål för att ni politiker ska kunna ta beslut i frågan genom mitt medborgarförslag och i tidigare debatter där Krokom föreslås att i första hand skapa målsättningar för lokalproducerat istället för att ens tänka på att sätta målsättningar för exempelvis ekologiskt och krav. Jag har lämnat medborgarförslag om att arbeta långsiktigt och aktivt för att i större utsträckning kunna servera lokalproducerat. Ett beslut i positiv riktning kommer att gynna hela kommunen. Medborgarförslaget är så enkelt att det borde råda politisk enighet och det lämnar öppet för er att själva fastställa och sätta målen.

 

Ett positivt beslut innebär tre positiva effekter i ett enda enkelt beslut. Medborgaren får äta kvalitetsmat, producenterna får ökad omsättning och har möjlighet att anställa fler eller utveckla sitt företag och kommunen kommer att få ökade skatteintäkter, glada medborgare och stolthet över sina beslut.

 

 

161125

 

Eva-Lena Blom, Aspås

Bonde och ideellt engagerad i

Nya lokala partiet Jämtlands Väl Krokom

 

Debatt: När ska Krokom börja främja lokalproducerad mat? Östersundsposten 161127