Förbjudet kött

Eva-Lena Blom (JVK)

Ingen vill äta förbjudet kött, men ändå lägger offentlig sektor det på tallriken

 

Debattartikel 2016-09-30

 

Hur kan vi tillåta att det som är förbjudet att producera i Sverige kan tillåtas läggas på våra svenska tallrikar inom skola, sjukvård och omsorg?

 

Ett inslag från TV4 med Björn Olsen, professor och infektionsläkare på Akademiska universitetssjukhuset i Uppsala cirkulerar just nu på sociaärat kött. I inslaget får vi kännedom om att 700 000 människor varje år dör av multiresistenta bakterier och att antalet dödsfall kan stiga till 10 miljoner år 2050. Alla applåderar hans kommentarer om att "sluta äta importerat kött", men ingen gör verkstad.

 

Det mesta finns svenskt på sortimentslistan för kommuner och landsting idag, men det är svårast att få tag på svenskt fläskkött vilket inte är förvånansvärt med tanke på att Sverige ställer mycket högre krav på sin grisproduktionen än vad andra länder gör. I Sverige vill vi ge grisen en bättre tillvaro, men samtidigt köper vi med god kännedom in fläskkött från penicillinstinna fixerade suggor och lägger på tallriken åt våra barn, äldre och sjuka.

 

I Östersund har man ganska högt ställda mål på andelen ekologiskt med 50% målsättning år 2020 och på sikt nå 100%. Ekologiskt alternativ kan i vissa fall förblinda målsättningarna med att servera kvalitativ mat, då den ekologiska maten (både svensk och utländsk) mycket väl kan vara anitbiotikabehandlad. Sveriges antibiotikaanvändning är dock mycket mer restriktiv i jämförelse med andra länders. I Krokoms kommun har man mycket förtjänstfullt ändå försökt sätta en ganska hög målsättning med 90% svenskt kött, men vi tycker inte att det är ok att servera var 10 tallrik med utländskt kött. I Åre har man krav på minst 30% ekologiskt, KRAV, fairtrade, men ambitionen är att alltid välja svenskt före allt annat, men finns målsättningen tydligt nedskriven i måltidspolicyn?

 

Nu tycker vi att man måste sätta ned foten och välja svenskt nöt- och fläskkött till 100% och höja ambitionerna med övrig svensk mat, så att våra barn, äldre och sjuka får den kvalitativa mat som vi alla applåderar. Kommuner och landsting bör föregå med gott exempel och tydligt skriva ned sina målsättningar med 100% svenskt kött och naturligtvis när- och lokalproducerat i den mån det går.

 

Vi uppmanar kommuner och landsting/region att sluta sätta mål för ekologiskt, fairtrade och KRAV så länge ni inte har valt att i första hand sätta skriftliga mål för svenskt kött med 100%.

 

 

För ett sunt bondförnuft

 

Eva-Lena Blom, Aspås

Niclas Höglund, Aspås

 

Länstidningen:

Ställ krav på maten