Busskurer Dvärsätt

Eva-Lena Blom (JVK)

Hur resonerar politikerna i Krokom när det gäller förhållandet mellan stad och land?

 

Hur tänker Krokoms ledande politiker kring stad och land när det gäller resande in och ut ur kommunen? Specifikt exempel när det gäller bussresande från Dvärsättsområdet.

 

Eva-Lena Blom ställde frågan utförligt på Krokoms kommunfullmäktige den 7 december om vem som bestämmer om busskurers placering och fick ett svar på denna enkla fråga, men Eva-Lena fick inget svar av kommunens majoritet, med Centerpartiet i spetsen, om hur man resonerar när det gäller förhållandet mellan stad och land och inget svar på vad man tänker göra åt situationen i Dvärsättsområdet framöver heller.

 

Mellan Grönänge och Hägra finns ca 13 busshållsplatser. Sju av dessa har en busskur och sex av dem är placerade i riktning mot Östersund. Trots det stora reseunderlaget in mot Krokom av bland annat ungdomar som ska till Nyheden, en av kommunens största skolor, så finns det alltså bara EN enda busskur. Eller för övriga medborgare som väljer att ställa bilen för att åka buss till Krokom för att besöka hälsocentral, affär eller övrig daglig service finns det alltså bara EN busskur som skyddar mot väder och vind.

 

Vår fråga till Krokoms kommuns politiker är varför man hellre uppmuntrar resande in till Östersund än att ge våra barn skydd mot regn och rusk när de ska till skolan?

 

Vi i Jämtlands Väl vill se över det slentrianmässiga synsättet på stad och land och i detta fall uppmärksamma att arbetspendlare in till Östersund har ett mycket bättre skydd än pendlarna mot Krokom. Vi vill gå i bräschen för att förändra synsättet på landsbygd och stad. Istället för att bara uppmuntra resande in mot Östersund så är det lika viktigt att medborgarna (barn och äldre i synnerhet) har skydd mot regn och rusk när de ska in mot Krokom som vi tycker att det är lika viktigt att pendlarna till Östersund har skydd när de ska resa. Jämtlands Väl: För en ny politik i Krokoms kommun.

 

 

 

den 17 december 2016

 

Eva-Lena Blom, Aspås

Lotta-Maria Höglund, Dvärsätt

Jämtlands Väl Krokom